Provoz přerušen

Nové formy denní péče o děti v ČR

Naše agentura se zúčastnila výzkumu, jehož cílem bylo popsat možnosti rozšíření stávající nabídky denní péče o malé děti (především ve věku 0-6 let) na základě příkladů dobré praxe ve Francii. Projekt se zaměřil především na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti.

Ta je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí, včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky, a to zejména u služeb péče o děti do 3 let věku.

Dnešní doba vyžaduje nabídku rozmanitých forem služeb, které reflektují různé potřeby dětí i rodičů. Výsledkem projektu je tedy konkrétní nabídka rozšíření nerodinné denní péče o děti.

Výsledky výzkumu, návrhy zlepšení péče i konkrétní metodiky si pročtěte na stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Využijte našich služeb

Objednejte si hlídání dětí a chůvičku pro vaše děti! Stačí, když vyplníte jednoduchý online formulář.

Objednávka