Provoz přerušen

Etický kodex chůvy

  • Řádně a zodpovědně pečuje o svěřené dítě.
  • Pečuje o dítě v době a v místě, na kterém se shodla s rodiči.
  • Respektuje pravidla a zvyky rodiny.
  • Dbá na zdravý vývoj dítěte. Odpovídá za používání vhodných výchovných metod a forem práce, uplatňuje individuální přístup k dítěti.
  • Řídí a organizuje činnost s dětmi tak, aby předcházela úrazům a řídí se zásadami prevence úrazů.
  • Využívá všech dostupných pomůcek k vytvoření bezpečného prostředí pro dítě.
  • Dbá na čistotu dítěte a pořádek v jeho okolí a na dodržování hygienických zásad.
  • Udržuje kontakt s rodiči dětí, průběžně je informuje o činnosti a o případných výchovných a zdravotních problémech.
  • Zachovává mlčenlivost o soukromí klientů.
  • Dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev.

Využijte našich služeb

Objednejte si hlídání dětí a chůvičku pro vaše děti! Stačí, když vyplníte jednoduchý online formulář.

Objednávka