Provoz přerušen

Individuální výběr chůvy

Vhodné chůvy vybíráme dle požadavků rodiče. Vždy dbáme, aby byl výběr chůvy k dítěti adekvátní k její kvalifikaci a především praxi. Dále přizpůsobujeme výběr časové náročnosti péče, místem bydliště dítěte, kam chůva bude dojíždět a dalším specifickým požadavkům rodiny.

Pokud klient s naším výběrem souhlasí, chůva jej kontaktuje a dohodnou si tzv. seznamovací schůzku. Účelem schůzky je zjistit, zda chůva agenturou vybraná, je vhodnou kandidátkou a zda je předpoklad dobré spolupráce mezi ní, dítětem a rodiči. Tato schůzka umožňuje rodiči ovlivnit výběr a vyjádřit své připomínky, případně požádat o jinou chůvu.

Je důležité, aby maminka chůvě vysvětlila, na jaký denní režim je dítě zvyklé, jaké má návyky a požadavky. Ukázala a připravila vše potřebné k péči o dítě.

Je na každé mamince, jakým způsobem chůvu zapojí jako součást světa dítěte. Dítě, které není zvyklé na větší společnost a nové tváře, je nejvhodnější nechávat se sestrou postupně, aby si nevytvořilo negativní vztah k situaci, kdy jej maminka opouští. Dle odborníků, ale také z našich zkušeností, není příliš vhodné období pro zavedení chůvičky kolem devátého měsíce věku. V tomto věku si již dítě rozděluje osoby na vlastní a cizí („separační úzkost“), hůře navazuje kontakt s cizími lidmi a ještě nechápe, že jej maminka neopouští na vždy, ale na omezenou dobu.

Vše se odráží od individuality každého dítěte. Je mnoho případů, kdy naopak dítě přivítá změnu a nového člověka, se kterým si bude hrát.

Využijte našich služeb

Objednejte si hlídání dětí a chůvičku pro vaše děti! Stačí, když vyplníte jednoduchý online formulář.

Objednávka