Provoz přerušen

Pro klienty

Samozřejmostí naší práce s klientem je uzavření smlouvy o péči o dítě. Bez platné smlouvy není agentura odpovědná za jakékoliv pochybení během hlídání dětí a škoda není kryta pojistkou.

Součástí smlouvy je i záznam o zdravotním stavu svěřeného dítěte.
Každé hlídání dítěte pečlivě zapisujeme do dokumentace a evidujeme.

Přečtěte si, jakým způsobem si vybíráme chůvy, které se o vaše děti starají a jaká je přesně jejich pracovní náplň.

K nahlédnutí vám dáváme také etický kodex chůvy, který je pro naše zaměstnankyně závazný.

Využijte našich služeb

Objednejte si hlídání dětí a chůvičku pro vaše děti! Stačí, když vyplníte jednoduchý online formulář.

Objednávka