Provoz přerušen

Jak si chůvy vybíráme

Velmi dbáme na pečlivý výběr každé chůvy, na její předchozí zkušenosti a praxi s dětmi. Minimálně požadujeme:

  • úspěšné zakončení střední zdravotnické školy maturitní zkouškou,
  • zkušenosti s hlídáním dětí a péčí o ně,
  • pracovní posudek z posledního, nebo současného zaměstnání,
  • doklad o bezúhonnosti (aktuální výpis z rejstříku trestů),
  • úspěšné absolvování vědomostního testu z oblasti pediatrie a první pomoci dítěti,
  • úspěšné absolvování psychologických testů (odborně hodnoceny psychologem),
  • další doklady o dosaženém vzdělání a pracovní doporučení,
  • úspěšné absolvování motivačního pohovoru.

Klient má možnost nahlédnout do dokladů o dosaženém vzdělání, bezúhonnosti a praxi konkrétní chůvy.

Odbornost sester je nejčastěji: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka. Podle odbornosti a profesionální praxe vybíráme chůvu pro konkrétní klienty. Chůva se přizpůsobuje dennímu režimu dítěte, jeho povaze a potřebám. Působí a podporuje na jeho zdravém rozvoji a osvojování dovedností.

Využijte našich služeb

Objednejte si hlídání dětí a chůvičku pro vaše děti! Stačí, když vyplníte jednoduchý online formulář.

Objednávka